1

مفتول گالوانیزه و حقایقی ناشناخته در مورد سیم گالوانیزه

News Discuss 
اگر سوال شما این است که آهن گالوانیزه نام دیگر چیست؟ باید بگوییم این آهن نام دیگر آهن سفید است. آهن روکش داده شده با فلز روی را آهن سفید یا گالوانیزه می گویند. برای تهیه ورق آهن گالوانیزه یکسری عملیات شیمیایی دقیق روی آن انجام میشود. توفقي للصلب هي https://jaredxjuk50502.dm-blog.com/15555715/مفتول-گالوانیزه-و-حقایق-ناشناخته-در-مورد-سیم-گالوانیزه-چیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story