1

شاخص نمود رنگ، توزیع شدت نور

News Discuss 
توزیع شدت نور (Light intensity distribution) درعلم نورپردازی، شدت نور پارامتری است جهت دار که در جهات مختلف، شدت آن متفاوت است؛ همچنین پر واضح است که شار نوری یک لامپ مقدار ثابتی است، برای مثال یک لامپ چراغ خودرو که دارای شدت نورثابت است در خارج از بدنه چراغ https://farnoodlight.ir/category/%d8%af%d8%a7%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c%d9%86%da%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story