1

اعتقادات دینی Secrets

News Discuss 
به دیگر سخن، مجموعه ای است از عقاید و قوانین و مقرراتی که هم به اصول فکری بشر نظردارد و هم در باره اصول گرایشی وی سخن می‏گوید و هم اخلاق و شئون‏زندگی او را تحت پوشش قرار می‏دهد. تاریخ ادیان، یک رشته‌ مستقل و جدید است که به تحلیل http://wiki.bardstv.com/index.php/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2._%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B6-%DB%B1%DB%B2-%DB%B2%DB%B1._%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%DB%B1%DB%B1-%DB%B1%DB%B3

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story